Dr. Vishal Dang

Dr. Vishal Dang

PRESIDENT
Dr. Satheesha Reddy B H

Dr. Satheesha Reddy B H

HON GEN SECRETARY
Dr. A Ravi Kiran

Dr. A Ravi Kiran

TREASURER
Dr. Ajay Bhoosreddy

Dr. Ajay Bhoosreddy

PRESIDENT ELECT

IAOMR OFFICE BEARERS

Joint Secretary

Dr. Manisha M Khorate

Dr. Prashanth Shenoy

Vice-Presidents

Dr. Sri Krishna

Dr. Dipti Bhatnagar

Dr. Rajendra Patil

Dr. Shilpa Patil

Dr. Soheyl Sheikh

Regd. Office Secretary

Dr. Ashok L

Regd, Office Joint Secretary

Dr. A.G. Annaji

Editor-In-Chief

Dr. Ajay Parihar

Regd. Office Treasurer

Dr. Ramamurthy T.K.

EC Members

Dr. Sandeep S Pagare

Dr. Mohit Pal Singh

Dr. M.K.Sunil

Dr. Hemanth Mathur

Dr. K. Vinay Kumar Reddy

Dr. Prashanti Reddy

Dr. C. Saravana Bharathi

Dr. Avinasii Tejaswi.M.L

Dr. Shalu Rai

Dr. Mandeep Kaur